Presentació

Pagesos Solidaris és una fundació impulsada per les Unions de pagesos i ramaders de Catalunya, País Valencià i Mallorca.

Des del 2001, la Fundació té per objectiu participar en el desenvolupament humà, econòmic i social de les societats agràries més empobrides i donar suport a les seves estructures organitzatives.

Els objectius de Pagesos Solidaris són:

  • Fomentar unes relacions justes entre les societats agràries i enfortir la solidaritat entre pagesos de diferents països.
  • Acompanyar la població nouvinguda que arriba a Catalunya, País Valencià i Mallorca per a treballar temporalment en les campanyes de recollida i manipulació de la fruita, i recolzar-la tant en la seva estada en el nostre país com en els seus països d'origen.
  • Sensibilitzar i concienciar a la ciutadania dels problemes que pateixen les societats agràries de les zones més empobrides i dels desequilibris que comporta la mundialització.
  • Promoure el comerç just i equitatiu com a testimoni per a l'establiment d'unes relacions comercials equilibrades.
  • Incidir en la participació activa de la dona en la vida social, cultural, econòmica i política, en especial en l'àmbit rural.